Franka Bostads trygghetspaket

Franka Bostads trygghetspaket

Att köpa bostad genom Franka Bostad är en trygg affär – låt oss berätta varför!

God ekonomi i föreningen

Bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl och ekonomiska plan granskas alltid av två av Boverkets auktoriserade intygsgivare. Dessa intygar att uppgifterna är korrekta och att den ekonomiska kalkylen är trovärdig och hållbar. Det ger dig trygghet i att det är en stabil och bra förening. Franka Bostad startar och följer den första tiden den bostadsrättsförening du är del av och tillser att

Franka Bostad ansvarar för föreningens osålda lägenheter

Månadsavgift för eventuella osålda lägenheter vid tillträdet betalas av Franka Bostad. Skulle det finnas osålda lägenheter kvar när vi lämnar över föreningen till er boende köper Franka Bostad dessa av föreningen. Vi tar med andra ord ansvar över att bostadsrättsföreningens ekonomi inte påverkas av eventuellt osålda bostäder.

Garanti vid uteblivna hyresintäkter

Kommersiella lokaler i föreningens hus kan utgöra en viktig intäktskälla utöver bostädernas årsavgifter. Franka Bostad garanterar att kompensera föreningen vid eventuella uteblivna hyresintäkter under två år.

Tillträdesskydd

Vi lämnar alltid besked om definitiv tillträdesdag minst tre månader före inflyttning. Om du av någon anledning inte kommer att kunna tillträda på utsatt datum erbjuder vi dig ett tillträdesskydd. Detta innebär att du efter en särskild prövning kan få möjlighet att skjuta upp din inflyttning i upp till tre månader utan extra kostnad.

Auktoriserade mäklare

Vi arbetar alltid med auktoriserade mäklare som agerar som en oberoende part mellan oss och dig som köpare

Färdigställandeförsäkring och förskottsgaranti

Vi tecknar alltid en färdigställandeförsäkring eller en motsvarande säkerhet som ger dig en trygghet i att byggnationen slutförs i enlighet med tecknat entreprenadkontakt. Detta utan extra kostnad för föreningen även om entreprenören av någon anledning inte kan uppfylla sina åtaganden. Vi tillser att bostadsrättsföreningen, innan förskott begärs, ställer säkerhet för förskotten genom att teckna en s.k förskottsförsäkring.

Besiktningar av oberoende part

Innan inflyttning sker en slutbesiktning som utförs av en oberoende besiktningsman. Efter två år utför vi en garantibesiktning för att säkerställa att allt är fortsatt bra och att inga fel har uppkommit. Garantitiden på byggnadsarbeten för bostadsrätter är fem år med undantag för vitvaror där garantin gäller i två år.

 

Genomtänkt.

Vi lägger stor möda vid att våra bostäder ska uppfylla våra kunders och inte minst våra egna höga krav på en bra bostad. En bostad som en komposition av många olika delar som samspelar. Att få delarna att samspela till en väl fungerande helhet är utmanande. Men det går.

Hållbart.

Vi bygger oftast med trä, installerar energieffektiva vitvaror, återvinner värme och installerar bergvärme där det är möjligt. Skapar utrymme för återvinning och ställer krav på våra leverantörer. Miljöinitiativen bidrar inte enbart till en hållbar framtid utan även ett bra inomhusklimat, möjlighet till gröna lån och lägre driftskostnader.

Tryggt.

Det ska kännas tryggt att köpa en bostad. Genom vårt personliga engagemang tar vi väl hand om bostadsprojekten under hela byggnationen och lämnar över bostadsrättsföreningarna med trygg ekonomi.

Med omtanke.

Vi på Franka Bostad bryr oss. Vi vill att du som kund ska känna att vi verkligen försökt att skapa en riktigt bra bostad och byggnader som bidrar positivt till grannskapet.

Franka Bostad utvecklar bostäder i radhus och flerfamiljshus av god kvalitet i svenska tillväxtregioner. Varför? För att alla förtjänar en bra bostad. Våra bostäder är utvecklade med omtanke, väl genomtänkta och aldrig tråkiga.

Vi som står bakom Franka Bostad har mångårig erfarenhet av att utveckla bostäder. Genom att starta verksamheten med hög kompetens avseende projektutveckling och genomförande växer Franka Bostad organiskt med skickliga medarbetare och fina projekt. Franka Bostad bildades 2019 av Erik Karlin, Adelina Mehra och Björn Bruér.

Genomtänkta bostäder. Aldrig tråkiga. Vi arbetar med ledande svenska arkitekter för att skapa våra bostäder. Vi, Franka Bostad alltså, är engagerade och omtänksamma.

Vi berättar mer om Franka Bostad

Vill du ha löpande info om Franka Bostads bostadsprojekt?

Ja, absolut!